Valent Jozef

životné jubileum

Prezident klubu Peter Krošlák a viceprezident klubu Ľubomír Šmantík  blahoželá Jozefovi Valentovi pri príležitosti životného jubilea – 70 rokov. Praje mu veľa zdravia , spokojnosti a ešte veľa síl pri práci v klube.