Oznam

pre všetkých členov HK

Všetci členovia HK AGRO Topoľčany okrem hráčov, ktorí chcú zostať v členskej základni je potrebné si uhradiť členský poplatok za rok 2022 vo výške 30€ do konca mesiaca jún 2022.