OZNAM PRE DETI AGRO

HK AGRO OZNAMUJE  pre rodičov a deti  ktoré sa zúčastňujú tréningov  klubu

družstvo  PRÍPRAVKA  bude trénovať na ZŠ Gogolova  sídlisko F  ,

v časoch :  pondelok – utorok o 16,00 hod.  piatok o 14,00 hod.