Naša mládež na Margarétke

V sobotu mesto Topoľčany organizovalo piknikové popoludnie na Margarétke. Deti si mohli zasúťažiť, zahrať sa,  boli rôzne atrakcie ,programy pre deti a ukážka športov. Tu malo AGRO tiež svoje stanovište a naši starší žiaci pod dozorom trénerov Klačanský ,Ďurček , Valent Jozef  a rodičmi medzi sebou privítali aj menšich návštevníkov, ktorí si skúsili hádzať na bránku, na presnosť ako aj na brankára.