Založenie a vývoj hádzanej v Topoľčanoch

Milan Blaška, Václav Marko, Erich Jedlička, Jozef Šellei, Vladimír Mokrý, Vladimír Mackovič a Ivan Pavlovič. Čulý športový život v tých časoch však prebiehal i na dvore Sokolovne v na­šom meste. Nadšenci športu upravili dvor Sokolovne aj pre hádzanú. Na tomto svojpomocne vybudovanom ihris­ku, začali v tom čase trénovať aj muži.V roku 1957 sa hráči Lokomotívy Topoľčany stali majstrom nit­rianskeho kraja. Kvalifikáciu o postup do II.ligy, naše družstvo neabsolvovalo z technických príčin. Hráči Lokomotívy Topoľčany mali šťastie, keď z II.ligy sa odhlási­lo družstvo Dukly Martin a na jej miesto postúpilo naše družstvo. Na jeseň v ročníku 1958/59 sa topoľčianski di­váci dočkali prvého ligového zápasu. V ročníku 1960-61 nastala kríza v mužskej hádzanej, viacerí hráči prestali s aktívnou činnosťou, nebo­lo možné doplniť mladých hráčov. Po opustení II.ligy sa družstvo mužov vrátilo do divízie, kde hralo so striedavými úspech­mi v sezóne 1961/62. Po tomto ročníku vzhľadom na to, že nebolo možné doplniť káder z mužstva dorastencov, hádzaná mužov sa v ďalších ročníkoch nehrala. V tomto ob­dobí až do roku 1968 sa hrala v Topoľčanoch iba hádzaná žien. V rokoch 1963/68 sa hrala mládežnícka hádzaná. K oživeniu mužskej hádzanej dochádza v roku 1969, keď sa založil oddiel hádzanej pri TS Topoľčany.

V rokoch 1970 -1972 hralo družstvo mužov v divízii, keď od 1.3.1971 prevzal oddiel hádzanej Agrostav Topoľčany, čím sa vytvorila nová TJ v meste. V roku 1972 boli už pod vedením výboru TJ pri Agrostave muži úspešní a postúpili do SNL. Bolo to po 11. rokoch, keď sa v Topoľčanoch znovu začala hrať SNL mužov.

1972/73 5.miesto, 1973/74 3.miesto, 1974/75 2.miesto, 1975/76 2.miesto, 1976/77 2.miesto, 1977/78 2.miesto, 1978/79 1.miesto, 1979/80 10.miesto v I.lige, 1980/81 10.miesto v I.lige, kvalifikačný turnaj-vypadnutie z ligy – postúpila ČH, 1981/82 1.miesto SNLpostup do I.ligy, 1982/83 9.miesto I.liga záverečné turnaje zost.do SNL, 1983/84 l.miesto SNL kvalifikácia – Bardejov -nepostúpenie do 1.ligy, 1984/85 – l.miesto SNL – z kvalif.postup do I.ligy.