Naši najmenší v akcii !

P r í d i      a j   t y    m e d z i    N Á S  

Naši   PRÍPRAVKÁRI   odohrali priateľský  zápas proti svojim rovesníkom zo ZŠ  Škultétyho , v zápase bolo veľa bojovnosti , zábavy  a  nadšenia.  Ďakujeme trénerom p. Gogovi /prípravka / p. Bilenný  – Valent  Jozef   / krúžok ZŠ /  a  hráčom za pekný  zážitok.

tréning:    Pondelok – Streda – Piatok

Foto (odkaz)